test: 1300

Virksomheder

Medarbejdertrivsel, overskud, humør og motivation

Terapi i arbejdstiden

Det vigtigste aktiv for en virksomhed er dets medarbejdere. Medarbejderne er i høj grad virksomhedens personliggørelse og image. Hvis medarbejderne trives, bidrager de til at skabe en positiv ånd og stemning, som kommer alle, inklusiv kunderne, til gode.

 

Trivsel giver overskud, humør, motivation og kreativitet – og det skaber det gode samarbejde internt og eksternt. Man trives, når man har det godt med sig selv og andre, både på den private og den professionelle front 

 

Hvis en medarbejder mistrives, f.eks. pga. udfordringer i jobbet eller en privat krise, rammer det hårdt på alle fronter. Og ofte er medarbejderen ikke selv i stand til at se sig ud af situationen og finde tilbage i balance. Terapi kan være det, der skal til for at få personen i balance igen og komme videre.

Skal vi lave en aftale?

Book en aftale, eller kontakt mig og hør mere om,
hvordan jeg kan hjælpe dig eller dine medarbejdere
til bedre trivsel