Terapi i arbejdstiden

Det vigtigste aktiv for en virksomhed er dets medarbejdere. Medarbejderne er i høj grad virksomhedens personliggørelse og image. Hvis medarbejderne trives, bidrager de til at skabe en positiv ånd og stemning, som kommer alle, inklusiv kunderne, til gode.

Trivsel giver overskud, humør, motivation og kreativitet – og det skaber det gode samarbejde internt og eksternt. Man trives, når man har det godt med sig selv og andre, både på den private og den professionelle front.

Hvis en medarbejder mistrives, f.eks. pga. udfordringer i jobbet eller en privat krise, rammer det hårdt på alle fronter. Og ofte er medarbejderen ikke selv i stand til at se sig ud af situationen og finde tilbage i balance. Terapi kan være det, der skal til for at få personen i balance igen og komme videre.

Forskellige tilbud

Det er meget individuelt, hvad den enkelte har behov for og hvor længe. Det afhænger i høj grad af typen af krise, man befinder sig i. Nogle når at tage det ”i optrækket”, mens andre først får hjælp, når de er allerhårdest ramt.

For en virksomhed kan det være en god investering at have mig ”som en ven af huset” –  en betroet person, man kan ty til, når man kan mærke, at man har brug for at læsse af og få hjælp og finde værktøjer til at finde balancen igen. Det kan være svært selv at skulle søge terapihjælp – for mange vil det være ret tabubelagt – så alene det at ens firma ”blåstempler” terapeutisk hjælp, vil være et incitament for at gøre brug af hjælpen.

Jeg er ret fleksibel ift. hvordan jeres tilbud skal skrues sammen.

Abonnementer

Klippekort

Virksomheden køber et antal klip, som medarbejderne kan gøre brug af. Terapien vil så foregå i arbejdstiden, typisk af en times varighed pr. medarbejder.

Fast månedligt beløb

Man køber et fast antal timer pr. måned i en periode og medarbejderne bruger så timer efter behov.

Terapiformer

Personligt møde

Afhængigt af, hvordan man ønsker at ”flashe” mig, tilbyder jeg et være fysisk til stede i et aftalt tidsrum f.eks. en bestemt ugedag, og så kan medarbejderne booke en tid hos mig på forhånd.

Telefonisk

Det kan også være, man foretrækker, at terapien skal foregå på telefonen – måske også af personlige hensyn – fordi man så at sige kan være mere anonym ift. sine kolleger. Her kan vi enten aftale et fast tidsrum, jeg vil være tilgængelig på telefonen for virksomhedens medarbejdere, eller medarbejderne kan booke en telefontid.

Fortrolighed

Som i alle andre behandler-/patientforhold er der fuld fortrolighed imellem min klient og mig, dvs. at intet af det, vi taler om i terapien, kommer videre til eksempelvis medarbejderens leder eller andre.