test: 1432

Privatlivspolitik for Lene Varming

(CVR: 38519085)

Opdateret 25. maj 2018.

Brug af “Lene Varming” tjenesteydelser inden terapi forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.

I forbindelse med behandlingen af personoplysninger findes denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, Lene Varming behandler dine data

(CVR: 38519085)

Opdateret 25. maj 2018.

Brug af “Lene Varming” tjenesteydelser inden terapi forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.

I forbindelse med behandlingen af personoplysninger findes denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, Lene Varming behandler dine data

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Lene Varming sikrer hermed, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Lene Varming er kontaktperson og kan kontaktes på lene@lenevarming.dk.

Hvilke data indsamles?

Lene Varming anvender data om dig for at kunne sende dig e-mails, nyhedsbreve samt udføre samtaleterapi beliggende:

Ærøvej 17

8600 Silkeborg

Eller

Padborgvej 354A

8600 Silkeborg

Automatisk indsamlede data

Lene Varming opsamler ingen data på din hjemmeside. Ved besøg på www.lenevarming.dk indsamles oplysninger om f.eks.

 • Dato og tidspunkt for besøg
 • De sider, der besøges
 • IP-adressen på den besøgende
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Lene Varming anvender Google Analytics som webanalyseløsning for egne hjemmesider. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data. Læs Googles fortrolighedspolitik her.

Oplysninger du selv afgiver

Lene Varming behandler også data, som du aktivt giver til os. Eksempler på data, som du selv aktivt kan afgive, er:

 • Navn, adresse, fødselsdag- og år, telefonnummer og e-mail
 • Oplysninger om aktuelle og tidligere helbredsforhold
 • Oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, symptomer, livsstil, familie- og arbejdsmæssige forhold, laboratorieprøver, brug af medicin, kosttilskud mm.
 • Behandlingsplan, effekt, evt. andre reaktioner mm.
 • Oplysninger om sociale forhold og evt. traumer
 • Oplysninger du deler med os via sociale medier, herunder LinkedIn, Instagram og Facebook
 • Oplysninger sendt på e-mail

Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

Formål med indsamling

De indsamlede data anvendes med det formål at  yde den bedst mulige terapi.

Opbevaring af data

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og jeg sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Lene Varming beholder som udgangspunkt dine kontaktoplysninger og data, indtil 3 år efter kundeforholdets ophør. Data opbevares udelukkende hos “Terapeut Booking” – et online journalføringsprogram, hvor alle journaler krypteres og lever op til kravene i persondataloven.

Videregivelse af oplysninger

Lene Varming videregiver udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Det betyder i praksis, at Lene Varming kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Lene Varming anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på mine vegne. Jeg benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for mig, og jeg kontrollerer at mine samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Du er selv ansvarlig for at indgå privatlivsaftaler med de samarbejdspartnere, du har i din virksomhed, eksempelvis de tjenester nævnt i afsnittet om indsamling af oplysninger.

Sikkerhed

Lene Varming beskytter dine persondata og behandle alle personfølsomme data med stor forsigtighed.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig.

Hvis du anmoder om det, kan jeg give dig adgang til de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 1.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punkt 1 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Du har ret til at klage til Datatilsynet

Lene Varming er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af mit websted eller ved anden interaktion med Lene Varming, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk